Chính sách khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết

v VIP 1

-         Điều kiện: Tổng giá trị thanh toán từ 5,000,000 đồng

-         Ưu đãi: Khách hàng được chiết khấu 5% cho các lần mua kế tiếp tại Messi.

v VIP 2

-         Điều kiện: Tổng giá trị thanh toán từ 10,000,000 đồng trở lên.

-         Ưu đãi: Khách hàng được chiết khấu 10% cho các lần mua kế tiếp tại Messi.

v VIP 3

-         Điều kiện: Tổng giá trị thanh toán từ 20,000,000 đồng trở lên.

-         Ưu đãi: Khách hàng được chiết khấu 15% cho các lần mua kế tiếp tại Messi.

v Lưu ý: Thẻ VIP không áp dụng cho các sản phẩm khuyến mại hoặc đã giảm giá.